Jaaroverzicht – 2018 deCVB

Jaaroverzicht – 2018 van de Computer Vereniging Bollenstreek Haarlemmermeer

door secretaris, Mieke Ebell-Roos

 

 

Dames en Heren,

In 2018 was het Bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter                                    Piet van Sprang t/m 13 maart 2018 – daarna vacant
vicevoorzitter                              Andries Vermeulen
secretaris                                    Mieke Ebell
penningmeester                          Nel van der Linden
bestuurslid inz. PR                       Louis van den Bosch
bestuurslid inz. cursussen           Huub Vlaming t/m 13 maart 2018 – daarna vacant

In 2018 heeft het bestuur 9x vergaderd,
en wel op 11-1 / 8-2 / 8-3 / 9-4 / 19-6 / 11-9 / 12-10 / 6-11 en 13-12.

Het ledenaantal is iets verminderd. In januari 2018 was het ledenaantal 231.

In december 2018 bedroeg dat nog 235 maar door de verschuiving van het verenigingsjaar en de opzeggingen eind december werd per 1 januari 2019 het ledenaantal 214.

De contributie bedraagt al jaren € 24,00 (of met machtiging € 22,50) per jaar.

In 2018 is ons clubblad De Bolleboos 10x verschenen. Alle nummers kwamen van de hand van redacteur Rob Hendriks, die kopij ontving van het bestuur. Het voorwoord werd tweemaal door een lid ingevuld. De rubriek Vraag & Antwoord van Andries en Tips & Trucs worden nog altijd hoog gewaardeerd. De leden die hebben gereageerd op de vraag over de Bolleboos digitaal of per post, waren unaniem van mening dat het blad op papier moet blijven bestaan. Het blad kan elke maand van de website worden gedownload.

Er waren 10 meetings in het Trefpunt, waarvan 4x met presentatie c.q. workshop.

Er waren 4 inloopmiddagen. Tijdens alle meetings en inloopmiddagen was de helpdesk aanwezig voor ondersteuning. Ook leden onderling hielpen elkaar en deelden kennis.
Dank aan alle ondersteuners.

2018 Meeting op zaterdag Activiteit
  6 januari Clubdag    Nieuwjaarsbijeenkomst
  3 februari Clubdag
dinsdag 20 febr ·       Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  3 maart Clubdag
dinsdag 13 mrt Algemene Leden vergadering
  7 april Clubdag    Presentatie opfrissen basiskennis Windows
dinsdag 24 april ·       Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  12 mei Clubdag
  2 juni Clubdag
8 september Clubdag en Open Dag
6 oktober Clubdag    Presentatie Video’s bewerken in windows 10
dinsdag 16 okt ·        Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  3 november Clubdag    Presentatie fotowedstrijd + uitslag
dinsdag 13 nov ·        Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  1 december Clubdag    Presentatie Back-uppen met SincBackFree

en pepernoten

Op de jaarvergadering van 13 maart 2018 nam Voorzitter Piet van Sprang na heel veel actieve jaren afscheid als bestuurslid, evenals cursuscoördinator Huub Vlaming. Piet werd als Erevoorzitter benoemd en Huub als Erelid. Zij worden dubbel gemist, omdat niemand zich meldde om het bestuur te komen versterken. Helaas.

Vanaf dat moment kregen de bestuursleden er extra taken bij. In september heeft Hans Gozeling als gast de bestuurstaken helpen verlichten.

Het afgelopen jaar heeft Andries Vermeulen 2x de cursus W10 gegeven. Elke cursus duurde zes dagdelen met extra ondersteuning van Louis van den Bosch vanwege het aantal cursisten.
Huub Vlaming deed het eerste deel van de planning, later overgenomen door Mieke (nog altijd tijdelijk).
Afgelopen jaar was er voor het eerst een iPad cursus, gegeven door Ferdinand de Grijs, welke door zes dames werd gevolg. Allen waren zeer positief over de aangereikte lesstof.

Onze PR man, Louis van den Bosch, maakt de activiteiten van de CVB wijd en zijd bekend. De meldingen stonden zowel in de papieren edities als digitaal in Het Witte Weekblad en HC nieuws.

Ruth Spaargaren, onze webbeheerder heeft afgelopen jaar steun gekregen van Ton van Hulzen. Ruth en Ton onderhouden de CVB-website op een voortreffelijke manier. Op professionele wijze wordt de site regelmatig vernieuwd. Op de website www.decvb.nl kan iedereen informatie, activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging terugvinden.
Ook de fotowedstrijd werd weer door Ruth georganiseerd. Voor het volgend jaar heeft één van onze leden zich aangeboden om de foto wedstrijd te organiseren.

Leden met vragen over iPad en/of iPhone worden op de clubdag geholpen door Ferdinand de Grijs. Zijn inbreng wordt ook enorm gewaardeerd .De groep leden, die hiervoor hulp zoekt is groeiende. Maar ook de vaste helpdesk heeft het afgelopen jaar zich enorm ingezet. Op de clubdagen, per mail of telefonisch, maar ook soms bij iemand thuis werd assistentie verleend.
Tot slot willen we iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft ingezet, in welke vorm dan ook.
Het bestuur wenst u allen een goed, gezellig en leerzaam computerjaar toe.
De secretaris,
Mieke Ebell-Roos maart 2019

Comments are closed.