AVG  ( privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming )
Ook de Computer Vereniging Bollenstreek Haarlemmermeer ontkomt niet aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij voldoen als vereniging voor zover wij hebben kunnen nagaan geheel aan het in deze verordening gestelde. De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten en handelingen die gelet op de doelstelling van onze club gebruikelijk zijn. Het beheer hiervan is in handen van de Ledenadministrateur/Penningmeester.
Voor verspreiden van de Bolleboos wordt maandelijks een nieuwe lijst met geadresseerden verstrekt en de adresstickers door de secretaris geprint en aangebracht. Voor degenen die de Bolleboos digitaal willen ontvangen worden eveneens maandelijks de e-mailadressen verstrekt aan de Redacteur.
Na beëindigen van een lidmaatschap zullen de gegevens uiterlijk na 2 jaar uit het ledenbestand worden verwijderd.
Ieder lid dat nadere informatie wil over hoe de vereniging met de bepalingen uit het AVG omgaat, kan zich daartoe wenden tot de secretaris.
De doelstellingen van de vereniging zijn neergelegd in het statuut!
Namens het bestuur van deCVB