26-03-2020 Bericht-Actueel

Het Corona virus en de gevolgen voor de CVB   

Het bestuur van de CVB heeft voor aanvang van de jaarvergadering besloten om vanwege het Coronavirus de jaarvergadering van 19 maart te verschuiven naar een later tijdstip. Daarover hebben wij u een e-mail toegezonden.
Na dat besluit zijn op 13 maart jl. door de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen genomen om ook restaurants en openbare gebouwen tot minimaal 6 april 2020 te sluiten. Inmiddels heeft het kabinet op 25 maart jl samenkomsten verboden tot 1 juni 2020.

Dat betekent dat Zalencentrum Het Trefpunt ook tot die tijd gesloten zal zijn. De beheerder heeft ons eerder daarvan in kennis gesteld.

Zelf hebben wij als Bestuur gemeend om extra maatregelen te nemen op advies van de overheid en het RIVM.
Als gevolg hiervan komt de geplande cursus Windows 10 en dan komen ook de clubbijeenkomsten tot minimaal 1 juni te vervallen.

De CVB gaat echter wel door met digitale activiteiten. Het clubblad “De Bolleboos”, zullen wij, zoals gebruikelijk u per mail of, indien u daarvoor heeft gekozen via Post.NL toesturen. Hierin zullen we verdere details bekend maken.

Het is de eerste keer in ons veertig jarig bestaan dat we clubbijeenkomsten en cursussen noodgedwongen moeten uitstellen of laten vervallen. Daarin hebben wij geen keus, want ook wij moeten ons houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM!

Vanwege deze opgelegde maatregelen hebben wij gemeend onze leden wel tegemoet te komen. Indien er leden zijn die een computerprobleem hebben, dan kunnen zij Louis en mij bellen om afspraken te maken om u zo snel mogelijk te helpen. Dat kan in veel gevallen ook via het internet en dan hoeven wij niet bij u langs te komen.
In het komende club blad zullen wij ook een artikel daarover opnemen.

Ad-interim voorzitter,
Andries Vermeulen

This entry was posted in Informatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.