De volgende clubbijeenkomst is op
zaterdag 4 juni
in het ontmoetingscentrum te Nieuw-Vennep


Terugblik clubbijeenkomst 2 april en inloop op donderdag 21 april jl.

Het was mooi weer, maar er waren toch 38 leden aanwezig.

Kom je alleen als je problemen hebt was vorige keer een vraag.
Als reactie hierop hoorde ik van verschillende leden dat ze altijd wel “wat” leerden, maar dat het onderling contact en de gezelligheid veel bijdragen aan de goede sfeer. Je ziet (of leert) hoe een ander bepaalde programma’s hanteert. Of je dat zelf wil gaan doen of gewoon je oude manier blijft hanteren, dat blijft altijd de eigen keus.
Zelf ben ik ook wel een ander programma dan ik gewend gaan proberen. Soms denk ik “geweldig goed”, zoals met SumatraPDF, maar vaak ook ga ik weer terug naar mijn oude methode. Nel had weer voor mooie buiten planten gezorgd voor de loterij en velen gingen met een plantje naar huis.
De inloop op donderdag 21 april jl.
Vaak werd gevraagd, wanneer is er weer een inloop?
Nu we op onze nieuwe locatie zitten hebben we natuurlijk naar de mogelijkheden moeten kijken. Gelukkig was het in het Ontmoetingscentrum mogelijk in een bovenzaal op donderdag middag, welke met de trap, maar ook met een lift is te bereiken.
Het is een redelijk grote zaal en zeer geschikt voor de inloop. De datum afgesproken, dat werd donderdag 21 april jl. Er was nog even paniek, omdat door omstandigheden 2 bestuursleden op het laatste ogenblik verhinderd waren.

Maar . . .. wat een afgang! Er kwamen slechts 2 leden. Zij werden prima geholpen, het leek wel privé les. Om opnieuw inloop middagen in oktober en/of november te organiseren . . . daar moeten we ons nog over beraden. Misschien heeft u suggesties.


Terugblik 5 maart 2022
Het was niet druk zaterdag 5 maart op de CVB clubdag.
Slechts 26 leden. Wel waren er mooie prijzen in de loterij.
Allemaal bollen en buiten plantjes. Wel was het heel gezellig.

Hulp werd er geboden.
Soms hoor je: wat moet ik doen
als ik geen problemen heb.
Nou, dat is een heel verhaal. Je leert altijd van elkaar,
je ziet wat anderen doen, soms kun je zelf helpen, iets
waar je goed in bent of meer over weet.
Iemand werd geholpen, die over zichzelf vertelde:
ik ben maar een gebruiker, geen techneut.
Maar er stonden wel meer dan 2.000 foto’s op de bijna
10 jaar oude laptop en . . . er was nog steeds geen back-up gemaakt. Dom, onwetend?
Om met elkaar te praten realiseer je dat je toch
af en toe wel actie moet ondernemen om de boel
draaiende te houden. Ook hoor je over “opschonen” en als

dat nodig is krijg of vraag je hulp.
Gelukkig deed de oude laptop het nog en konden de foto’s veilig gesteld. Het overig computergebruik werd op de iPad /tablet  en mobiel verricht.
Maar ja, de laptop is nog steeds nodig en ook die hoort up-to-date te zijn, en dat leren we van elkaar. Op de ledenvergadering vertelde een lid mij, ik had vorige keer mijn laptop niet mee, ik kom gewoon voor de gezelligheid. Zo kan het ook.Terugblik zaterdag 5 februari 2022

Tijdens deze clubdag werd op diverse plekken op klein beeld
de Olympische Spelen gevolgd. Er waren 44 leden aanwezig,
die allen na de speech van onze voorzitter Hans Gozeling een
drankje aangeboden kregen om elkaar een goed
Nieuwjaar toe te wensen. Het was gezellig druk, zelfs Piet
van Sprang was er, terwijl hij die dag hun 50-jarig huwelijks-jubileum vierde. Een groot scherm lag open, waardoor natuurlijk de opmerking volgde: Zo ziet het er van binnen uit!
Mieke had haar Albelli fotojaarboek mee. Diegenen die met
fotoboeken in de weer zijn werden er door geïnspireerd.
Op een inloopmiddag kunnen we hier samen aan werken.
De loterij was weer voorzien van mooie prijzen. Nel schrijft
er over in haar voorwoord.
Uw bestuur is druk bezig met Algemene Ledenvergadering.
Dit jaar kan het weer, een nieuwe locatie, beneden in de
grote zaal van het Ontmoetingscentrum. U leest er over in
deze Bolleboos.
Tot ziens op de volgende clubdag op 5 maart a.s.
MJR


De volgende Clubbijeenkomst
op zaterdag 5 februari gaat door
Locatie: Ontmoetingscentrum van Maatvast
Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw Vennep


UITNODIGING
voor de Algemene Leden Vergadering van de
Computer Vereniging Bollenstreek Haarlemmermeer

De leden van de Computer Vereniging / Bollenstreek Haarlemmermeer worden uitgenodigd om de
stukken van de Algemene Ledenvergadering per mail door te nemen.
Door de Corona beperkingen hebben we de vergadering, welke gepland was op 19 maart 2020, telkens moeten uitstellen, zodat we nu hebben besloten de vergadering van vorig jaar en dit jaar gelijktijdig te behandelen. Binnen twee weken zult u alle stukken betreffende de boekjaren 2019
en 2020 in uw mail aantreffen.
Daarvoor hebben wij het emailadres: jaarvergadering@decvb.nl aangemaakt. Voeg dit adres toe aan uw contacten, dan verdwijnen de stukken niet in de spam. Wij verzoeken u alle stukken door te nemen en stellen elke reactie zeer op prijs. Op- of aanmerkingen, suggesties, voorstellen, goedkeuring, afkeuring,
u kunt het allemaal kwijt via hetzelfde emailadres.
Voor alles wat de jaarvergadering aangaat, kunt u uw opmerkingen en reacties vóór 21 maart 2021 sturen naar het e-mailadres: jaarvergadering@decvb.nl . Daarna zal enige tijd nodig zijn om hierop te reageren en alles af te ronden.
Op deze manier kunt u meebeslissen over allerlei zaken die uw vereniging aangaan.
U kunt uw wensen en ideeën naar voren brengen, voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook andere zaken voor deze vergadering inbrengen of u het er wel of niet mee eens bent.
Voor beslissingen hebben we uw steun, stem en inbreng nodig.
Oproep: Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie!
Ondanks herhaalde oproepen is nog steeds de bestuursfuncties van voorzitter vacant.
Nog steeds dringend gezocht, een bestuurslid.
Onze secretaris Mieke Ebell had vorig jaar aangegeven te willen stoppen met haar bestuursfunctie.
Van maart 2014 t/m heden heeft zij deze functie vervult. Ook aan haar vervanging is dringend behoefte!
Aanvullende stukjes voor de Bolleboos zijn ook altijd welkom of schrijf eens een voorwoord.
Denk er om: U heeft de CVB nodig, maar de CVB heeft u nog harder nodig!!
Wat betreft de jaarvergadering
Vanuit het bestuur worden alle stukken per email verstuurd naar alle leden.
Iedereen kan voor 21 maart reageren.
Daarna reageert het bestuur per email.
Dan kunnen de leden nogmaals reageren, ook via het e-mailadres jaarvergadering@decvb.nl .
Daarna reageert het bestuur nogmaals met een beslissing.
Agenda jaarvergadering maart 2021
1. Opening door de Vicevoorzitter (ad interim-voorzitter).
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 14 maart 2019,
(gepubliceerd in de Bolleboos van maart 2020)
3. Ingekomen stukken.
4. Overzicht jaarverslag 2019 en 2020 van de secretaris.
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 en
financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 van de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie beide boekjaren
7. Aftreden bestuursleden en aanmelding nieuwe bestuursleden.
8. Verkiezing kascontrolecommissie.


Als de Corona regels van de overheid het toelaten kunnen wij vanaf zaterdag 6 februari 2021 onze clubdagen en andere activiteiten houden in:
Ontmoetingscentrum van Maatvast,
Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw Vennep,
Telefoon: 0252-686138.
U kunt wel voor de deur in- en uitstappen, maar voor het
parkeren zult u zelf een plekje moeten zoeken.
Parkeren kan bij ‘de Doorbraak’, naast het Gezondheidscentrum / Apotheek of elders in de omgeving. U kan
ook parkeren op het parkeerterrein van de Protestantse
gemeente De Rank in de Eugenie Previnaireweg 14.


Aan alle leden van onze club, de CVB

Lieve mensen, wat hadden we graag op de traditionele manier het glas willen
heffen, samen jullie en een toost willen uitbrengen op het komend jaar. Even
terugblikken om dan allen een goed, maar vooral gezond jaar toe te wensen.
In gedachten zullen we op zaterdag 9 januari omstreeks 13.00 uur hieraan denken.
We willen jullie bedanken voor de vele goede wensen die we ontvangen
hebben, zowel voor het bestuur, als aan de bestuursleden persoonlijk.
De blijken van medeleven, en “we missen jullie en de gezelligheid”,
enz. Hartverwarmend was dat voor ons. Want, zoals jullie in het voorwoord van Andries
kunnen lezen, hebben we beslist niet stilgezeten.
Als straks alles langzamerhand opgestart gaat worden kunnen we elkaar weer ontmoeten
in het Ontmoetingscentrum. Hoe toepasselijk is die naam.
Wij gaan ervoor en rekenen op uw komst, wanneer dat weer mogelijk is.
Misschien eerst nog met aanpassingen. Daar hebben we begrip voor.
Wij willen niet meer alleen thuis lezen, eten, computeren, sporten (?) en noem
maar op.
Wij houden u op de hoogte van elke mogelijkheid om de clubbijeenkomst te kunnen
houden. Breng uw buur, vriend(in) of kleinkind mee, wanneer dat weer mogelijk is.
Wij rekenen op u en blijf gezond.
Andries, Nel, Louis, Mieke en Hans


Voor u gelezen: zoekt u een krant van een bepaalde datum,
uw geboortekrant bijvoorbeeld, kijk
www.delpher.nl/
Maar ook andere zaken kunt u zoeken.
Boeken, tijdschriften, verhalen uit een boek, familie advertenties,
radiobulletins, publicaties en instructiefilmpjes.
Doe er uw voordeel mee


Terugblik 3 oktober 2020
Maximaal 30 personen mochten aanwezig zijn, maar het was weer een voorzichtig begin. Zoals op de foto te zien is, was de ruimte prima ingericht, tafels met 30 stoelen.
Zestien leden hadden zich vooraf aangemeld en de helpdesk stond paraat met mondkapjes en handschoenen.
De aangemelde leden waren blij dat zij met behulp van de helpdesk terplekke geholpen konden worden. Zelfs met deze kleine bezetting hebben we weer van elkaar geleerd, hoe ging dat ook alweer, oh ja, zo moet dat.
Ondanks de lage opkomst was het toch prettig om met elkaar van gedachte te wisselen en met elkaar te praten over allerlei onderwerpen.
De dames van de bar hadden de koffie en andere versnaperingen klaar staan.
Ook bij de bar hield men voldoende afstand. Na afloop verliep het zo goed, dat we
al plannen maakten voor de volgende clubbijeenkomst van zaterdag 7 november.
Maar helaas op het laatste moment is die dus weer afgeblazen. Laten we hopen, dat de Corona besmettingen tegen die tijd zijn teruggelopen en we u op 5 december weer kunnen uitnodigen om langs te komen. Mogelijk weer net als in oktober met maximaal 30 leden. We hebben er vertrouwen in dat het weer kan, dus hopelijk tot dan.
Helaas moeten we melden
dat de clubdag van 7
november niet doorgaat.
We zijn in afwachting zijn of we
in december wel weer mogen.


Voorzichtige start op zaterdag 3 oktober
met maximaal 30 personen en van te voren aanmelden !
Iedereen die een probleem heeft en wil komen moet dat
per mail melden bij de secretaris Mieke
secretaris@decvb.nl 
LET OP: gewijzigde tijd van 9.30 – 12.00 uur

Corona protocol van Het Trefpunt
Wij houden ons binnen het Trefpunt aan de richtlijnen van het RIVM dit betekent:
Dat wij werken op basis van reservering (dit betekent dat u een lijst in bezit heeft van personen die komen), zodat we niet over het maximum aantal bezoekers heen gaan.
Wij u vragen bij binnenkomst bij uw gasten een gezondheidscheck af te nemen, wij zorgen dat de checklist bij de ingang ligt. Daarnaast wordt alle bezoekers gevraagd zich vrijwillig te registreren. Bezoekers laten naam, email, adres en telefoonnummer achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.
De kapstok wordt niet gebruikt, de jassen dienen over de eigen stoel gehangen te worden.
Algemene richtlijnen vindt u bij binnenkomst in het Trefpunt.


Van de secretaris

Zo zag onze clubdag er in februari nog uit. In maart waren er het gebruikelijke aantal clubleden, ± 45. Wij waren
druk bezig met de voorbereidingen voor de Jaarvergadering van 19 maart 2020. Helaas werd het vanaf die tijd
allemaal anders.
Na de gewone bestuursvergadering en een week later een bestuurs-nood-overleg (wel handen
wassen en 1,5 meter afstand) bespraken we de diverse scenario’s, wel of niet door laten gaan, welke maatregelen dan te treffen, wat zouden we kunnen verwachten. . . .
Maar bij alles stond de aantekening, als . . . .
U weet inmiddels dat we de nodige stappen hebben moeten ondernemen om de clubdagen, de jaarvergadering
en de inloop niet door te laten gaan. Het bestuur kwam dinsdag 18 augustus bij elkaar om een vervolg te bespreken. Clubdag september gaat niet door en we zullen het per maand bekijken.
De stukken van de jaarvergadering stonden in de Bolleboos van maart jl. en het bestuur heeft hierop geen reacties ontvangen.
Ons voorstel is om de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 samen te voegen tot zo mogelijk maart 2021. Wij rekenen op uw instemming. U kunt altijd reageren via de bekende kanalen.

MJR secretaris@decvb.nl


De volgende clubdag wordt gehouden op: zaterdag 5 september

 • (COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door
  een nieuw coronavirus [SARS-CoV-2].
  De ziekte kan luchtwegklachten en koorts
  veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen.
  Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen.
  Via kleine druppeltjes komt het zo in de lucht.
  Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld
  via de handen in de mond, neus of ogen krijgen,
  kunnen zij besmet raken met het virus.)
  _______________________________________________
 • Wel zal de Bolleboos op
  de geplande data verschijnen, d.w.z. op of rond  31 augustus.
  Daarin kunt u alle meldingen lezen en

  natuurlijk ook op www.deCVB.nl
  Clubdagen: van 10.00 – 15.00 uur
  Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-)
  _____________________________________________
 • Algemene ledenvergadering donderdag 19 maart
  uitgesteld tot nader order
  _____________________________________________
 • Inloopmiddag (13.30 – 16.00 uur):
  Tot nader order geen inloopmiddag

Terugblik op 7 maart

Het was niet heel druk, maar de Presentatie door Peter Meijs “65 jaar Fotografie 1954 – 2019 Van platencamera tot smartphone” werd door een groepje van 15 zeer geïnteresseerde leden bijgewoond.
In totaal waren er ongeveer 45 aanwezigen en vanwege het mooie weer werd het na de loterij langzamerhand weer stiller. Een echte voorjaars loterij, met veel planten en bloemen. WhatsApp tip

Nu we allemaal binnen moeten blijven wordt WhatsApp vaker gebruikt om met elkaar in contact te blijven. Kleine berichtjes tussen familie en vrienden. U kunt tekst extra benadrukken door vet, onderstreept of doorgehaald te gebruiken op de volgende wijze. Plaats een teken of symbool voor en achter een woord, een zin of alinea. Asterisk voor *vet*, underscore _cursief_ en een tilde ~voor doorgestreept~.

 

Schrik Zondagmorgen 22 maart om 11.29 uur zit ik geconcentreerd tekst op website van de camping aan te passen, want ook daar zijn de komende activiteiten afgelast. Mijn mobieltje ligt half naast en onder mijn extra scherm (thuis werk ik altijd met 2 schermen). Opeens klinkt het amber alert van de overheid, waarbij ook een engels sprekende dame te horen is.
Door mijn concentratie schrik ik enorm en in een reflex trek ik onmiddellijk de internet aansluiting uit de
laptop en sluit af. Pas toen realiseerde ik mij dat het geluid niet uit de computer kwam, maar uit mijn mobieltje en
dat het een amber alert was. Poeh, gelukkig was het geen computervirus. Wel moest de tekst op de site opnieuw, maar daar was voldoende tijd voor.
Secretaris: Mieke EbellDe volgende clubbijeenkomst is op zaterdag 7 maart 2020 !
Om 11:00 uur Presentatie van platencamera tot smartphone
door Peter Mijs

 

 

 

 


Terugblik op 4 januari
Langzaam liep de zaal vol, stond men zo vroeg in het jaar nog in de uitslaap modes?
Onze vicevoorzitter hield om 13.00 uur de Nieuwjaars speech en bracht
een toost uit, samen met de ongeveer 50 aanwezigen. In zijn speech noemde Andries ook de overige medewerkers en zette ze in het zonnetje voor hun werkzaamheden voor de club. Redactie, Rob Hendriks,
website Ruth Spaargaren en Ton van Hulzen en Geerhard van Hulzen, die wegens problemen
met zijn gezondheid helaas niet aanwezig kon zijn. Wij zijn het al bijna gewend, maar er waren weer mooie prijzen voor de loterij. Nel dankjewel. De helpdesk was ook weer actief en heeft diverse probleempjes uit de wereld geholpen.
Op deze eerste clubdag van het jaar was het gesprek van de dag natuurlijk de Postcodeloterij. Hoeveel zou een lot waard zijn en . . . heb jij de goede postcode en hoeveel loten heb je? Ja, heel Nieuw Vennep was er vol van. Aan het einde van de dag zagen we veel leden op het Harmonieplein bij de bekendmaking.


Terugblik 7 december
In tegenstelling tot andere clubdagen begon het rustig, maar tegen 11 uur liep het aardig vol. Ook de aanwezige
pepernoten vonden gretig aftrek.
Voor de presentatie etiketten maken van Andries waren zelfs gasten aanwezig, die het in de krant hadden gelezen.
Ondanks dat er meer dan genoeg handouts waren over dit onderwerp, was de stapel na afloop van de presentatie op. Greep u mis, geen nood, want onze altijd snelle webmaster Ruth had de handout ‘s avonds al op de website geplaatst.
Er waren ruim 45 aanwezigen en vooral diegenen die in de prijzen vielen van de loterij, hadden grote waardering voor de prijzen. Nel had speciaal uitgepakt in de Kerstsfeer. Ook de helpdesk was druk in touw en velen konden na een probleem(pje) weer verder. Halverwege de middag was er nog slechts een klein groepje over en met een paar extra helpende handen werden de tafels weer opgeborgen. Tot ziens tot op de eerste clubdag in het Nieuwe jaar, zaterdag 4 januari 2020, waar we met u allen op het nieuwe jaar willen toosten.
MJR

 

 

 

 

Terugblik clubdag 2 november, 2019 fotowedstrijd en enquête
Ondanks dat er geen herinnering in de weekbladen stond waren er zaterdag 2 november toch ± 60 leden aanwezig en de helpdesk was druk bezig om leden te helpen met kleine of grotere probleempjes.
De fotowedstrijd. Vorig jaar had deheer Carel Wierink zich aangemeld om de volgende fotowedstrijd te organiseren.
Dat werd in dank aanvaard en er werd een speciaal mailadres voor de fotowedstrijd aangemaakt.
Carel bedacht het thema «De lucht in». Eerst dacht hij, ik ontvang niets, maar veel inzendingen werden pas in oktober ingestuurd. Om 11.30 uur werden alle foto’s getoond met deskundige op- en aanmerking van Carel.
De terechte winnaar was de foto van de springende zalm van Wim de Haas.
De 2e en 3e prijzen waren voor Marchella Derks en Nel van der Linden. Alle prijswinnaars ontvingen van Carel hun foto mooi en groot ingelijst en alle deelnemers ontvingen een prachtige roos voor hun inzending.
Op de website www.decvb.nl kunt u alle ingezonden foto›s bekijken.
Carel heeft zich voor volgend jaar weer beschikbaar gesteld om de foto wedstrijd te organiseren. We hebben al vernomen, dat dan nog meer leden
willen meedoen.
Carel hartelijk dank voor je inzet.

Informatie over clubbijeenkomsten.
De eerste zaterdag van de maand.
De zaal is van 10.00 tot 15.00 geopend. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. Toegang is gratis voor leden,
voor niet-leden is de toegang € 3,00 indien u (de hele dag) wilt bijwonen.
Tijdens de openingsuren kan vrij gebruik worden gemaakt van een beveiligd
(draadloos) internet.
Er is een internetcafé met Laptops, hard en/of softwareondersteuning (technische vraagbaak), een cursushoek, maar ook een winkel voor nieuwe of tweedehands computers en onderdelen aanwezig. Voor het komende seizoen zijn er weer verschillende themadagen gepland waarin actuele demonstraties en presentaties
zullen worden gehouden door genodigden of leden die kennis hebben van specifieke programma’s of software. Uiteraard zal ook voor ondersteuning tijd worden vrijgemaakt. Ook zullen voor beginnende en gevorderde senioren weer gratis inloopmiddagen komen. Kortom de moeite waard om die dag langs te komen bij De CVB.
U bent van harte welkom !

 

Terugblik clubdag 4 mei 2019

Het was redelijk druk. Er waren ruim 55 personen
aanwezig. Over en weer werden leden geholpen door
andere leden, of demonstreerden men elkaar nieuwe
technieken of gewoon elkaars foto’s bekijken.
Nel had weer gezorgd voor mooie en lekkere loterij
prijzen, die door Huub werd geleid.

 

 

Terugblik Workshop/Presentatie op zaterdag 6 april.

Presentatie digitaliseren van oud beeldmateriaal een groot succes
Veel leden woonden de presentatie van Amerstudio over het
digitaliseren van smalfilms, dia’s, video’s en foto-negatieven
bij. Gestart werd met een overzicht van alle soorten video- en
smalfilm-formaten en dat zijn er heel veel.
Rob de Groot van Amerstudio wist heel overtuigend en met
veel enthousiasme ons te bewegen om al het oude beeldmateriaal
van zolder te halen. Vaak weten we niet eens meer wat er op staat.
Oude projector werkt niet meer of is intussen naar de rommelmarkt verhuisd.
Zelf digitaliseren met in de handel verkrijgbare apparatuur gaat ten koste van
de kwaliteit van het eindresultaat, zoals hij met een voorbeeld aantoonde. Met
veel voorbeelden liet hij zien hoe oude opnamen vol scheuren en krassen en
verkleuring, toch weer heel mooi opgeknapt kunnen worden.
Alles wordt op DVD of USB gezet. Al met al een heel interessante voordracht!
Walter Terlage


Kijk voor meer informatie op www.amerstudio.nl.
Rob de Groot, Amerstudio – Nieuw-Vennep


Terugblik clubdag zaterdag 2 februari
In de weekbladen stond de aankondiging presentatie “spraakherkenning” uitgebreid vermeld.
Zoals gebruikelijk vulde de zaal zich snel vanaf 10 uur met onze clubleden, aangevuld met een aantal buitenstaanders, die voor de presentatie waren gekomen. Vol verwachting over de presentatie zochten de geïnteresseerden hun plekje. Dennis Witjas van AVT Benelux (Advanced Voice Technologie) vertelde het begin en de latere ontwikkeling van Spraakherkenning. Hij demonstreerde de uitgebreide mogelijkheden die nu al te gebruiken zijn op iPad, iPhone en de nieuwe Android versies. Velen wisten dat niet en gingen het direct uitproberen, dit tot grote hilariteit en gelach.
Dennis meldde, dat zijn programma veel gebruikt wordt door schrijvers, advocaten, notarissen enz. Ik riep meteen, dat is handig voor de notulen. U kunt het uitgebreide programma van AVT downloaden op <spraakherkenning.nl > om een maand te proberen en uit te testen. Maar ook zonder dit programma kunt u, als er een microfoon op uw toetsenbord staat u verbazen hoe snel u WhatsApp of email beantwoordt. Daarna laten voorlezen kan ook. In het begin gaat het niet zoals gepland, want “nieuwe regel” werd bij mij gewoon als tekst getypt. Het had nieuwe alinea moeten zijn. Punt of komma gaan prima, maar cursussen werd als kussen getypt en dat is wat anders. Een nieuwe wereld opent zich. Deze oma vertelde later haar kleinkinderen over net geleerde nieuwe techniek en kon dit demonstreren, met dank aan Dennis.
Kleindochter maakten voorheen alleen nog maar lol met rare vragen aan Siri, maar zag duidelijk hoe ze dit meteen
in praktijk kon brengen. Tot slot heeft Dennis nog vele vragen beantwoord, de helpende hand geboden met aangepaste instellingen en heeft hij drie headsets voor de club gegeven om door de leden te laten oefenen. Een dag zonder “dikke vingers” getypte fouten. Ook deze tekst is ingesproken en daarna deels aangepast. Verbazingwekkend hoe snel de tekst getypt wordt terwijl je praat. Voor mij een aanvulling op de diverse handelingen voor privé en onze CVB.

 


Workshop “Spraakherkenning omzetten in tekst”    

Het leven kan toch een stuk makkelijker zijn als je door middel van je eigen stem een brief, e-mail of notulen kan (laten) opstellen. Spraak kan tegenwoordig snel worden omgezet naar tekst alsof deze gesproken tekst door u met een toetsenbord is ingetypt. Dennis Witjas van AVT Benelux zal dat u demonstreren in een workshop op zaterdag 2 februari van 11 tot 12.30u tijdens de meeting van Computer Vereniging DeCVB. Daarin laat hij zien wat met spraakherkenning mogelijk is, waar je dat tegen komt en hoe je dat met software op de PC of smartphone digitaal dicteert en/of vastlegt.

Misschien ook iets voor u ? Iedereen kan het bijwonen alleen voor niet-leden
is het entree € 3.

Meer informatie over spraakherkenning kan je ook vinden op de website van AVT Benelux: http://spraakherkenning.nl/