CVB-Leden-JURY-Fotowedstrijd

 

 

 

Beste C.V.B. leden,
U zult zich hopelijk nog de fotowedstrijd 2020 herinneren. Met alle beperkingen van samenkomst hebben
wij besloten de jurering over te laten aan de ‘publieksjury’, net als bij schilderprogramma Project Rembrandt
en fotoprogramma Het Perfecte Plaatje.
Die publieksjury, dat bent u, de leden van de C.V.B. (inzenders uitgesloten!).
We hopen op deze wijze u allen er dichter bij te betrekken.
Bestudeert u eerst alle 20 foto’s op de website, waar ze door onze onvolprezen webbeheerder zijn
geplaatst.
Bekijkt u ze met drie factoren in gedachten:
* Voldoet de foto aan de opdracht ? (OP HET WATER)
* Is de foto technisch in orde (belichting, scherpte, scherptediepte etc.)
* Blinkt de foto uit door originaliteit en/of artistieke waarde?
Kortom treft de foto de toeschouwer?
Met deze beoordelingspunten kiest u drie foto’s uit. De best krijgt drie punten, de tweede foto krijgt twee
punten, en de derde foto èèn punt. Mailt u mij uw beoordelingen met puntentelling aan mijn
mailadres:  fotowedstrijd@decvb.nl
Ik hoop dat u aan deze oproep gehoor wilt geven en mijn postvak wilt overspoelen met jureringen.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat alleen leden van de C.V.B. deel kunnen nemen aan de jury, en dat u
slechts èènmaal uw jurering van de drie beste foto’s kunt sturen.
Maak ons blij en mail in groten getale.
Vriendelijke groet, Carel Wierink

Ingezonden foto’s van leden.

 

 

 

 

Comments are closed.