Enquête verzending Bolleboos

Enquête verzending Bolleboos

Vanwege de bezorgdheid van enkele leden over de financiële positie van de vereniging voor nu, maar nog meer voor de jaren die komen, is er tijdens de jaarvergadering besloten om nogmaals een enquête te houden over de verzending van ons aller clubblad “De Bolleboos”. De kosten voor het verzenden van het clubblad bedragen momenteel ongeveer €175 per maand! 10 Maal per jaar dat is, reken maar uit, ongeveer €1750 per jaar!
En die kosten worden elk jaar hoger door tariefstijgingen van PostNL! Buiten het huren van de zaalruimte zijn dat
de hoogste kosten voor de club.
Hoewel onze penningmeester de hand op de knip houdt, zijn dit toch wel, zeker voor ons als computervereniging, uitgaven waarop bezuinigd kan worden om de financiën van onze vereniging, ook in de komende jaren positief te houden.
Sinds een aantal jaren wordt het clubblad aan ongeveer 53 leden, die dat eerder hebben aangegeven, per mail in pdfformaat toegezonden. Zij ontvangen het clubblad in kleur en niet in zwart/wit. Zij kunnen het uitvergroten en desgewenst zelf in kleur uit printen. Ik hoor daar erg positieve berichten over, maar toch willen we als bestuur niet eenzijdig beslissen om het clubblad vanaf 1 januari 2020 uitsluitend per mail aan de leden toe te sturen.

             Als bestuur willen wij u vragen om:

  • 1. Aan te geven dat u “De Bolleboos” per mail in pdf formaat wil ontvangen en uw juiste en huidige
    e-mailadres en ook toekomstige wijzigingen tijdig aan het secretariaat door te geven;
  • 2. Voor iedereen die behoefte heeft om een gedrukt exemplaar, in zwart/wit, te ontvangen, zal het bestuur vanaf 1 januari 2020 zorgen dat er op de clubdagen voldoende exemplaren aanwezig zijn;
  • 3. Alle leden die, desondanks, het clubblad per PostNL, willen blijven ontvangen dienen, indien de jaarvergadering daarmee akkoord gaat, de extra kosten, zijnde €10 per jaar bovenop hun contributie te betalen.Wij willen als bestuur ons nog lang inzetten voor het voortbestaan van de club en indien mogelijk zonder contributie verhoging. Wij hopen dat u zich ook daarvoor wilt inzetten. Wij staan altijd voor u klaar, niet alleen op de clubdagen, maar ook tussendoor! Steun ons en vul onderstaande enquête of een e-mail in en lever die, voor uiterlijk 2 november 2019, in op de clubdagen of mail jouw keuze,
    voor 2 november 2019, naar secretaris@decvb.nl .

__________________________________________________________________________________________

Enquête verzending Bolleboos    (inleveren vóór 2 november 2019)

Ondergetekende: (naam) Geboortedatum:

Verklaart dat hij / zij

1. Het clubblad per e-mail wil ontvangen op (huidige e-mailadres)

2. Het clubblad op de clubdagen zelf op te halen.

3. Het clubblad per PostNL te willen blijven ontvangen en daartoe de extra kosten van €10, als verhoging van de
contributie vanaf 1 januari 2020 te willen betalen.

Handtekening (doorhalen wat niet van toepassing is)

U kunt de enquête ook downloaden en printen vanaf de website, klik op: Enpuete verzending Bolleboos

Comments are closed.