Uw laatste kans, grijp die!

Heeft u de enquête over de verzending van ons clubblad De Bolleboos nog niet ingevuld, dan
is dit de laatste kans om te beslissen hoe u het vanaf 1 januari 2020 wilt ontvangen!

De kosten voor het verzenden van het clubblad bedragen momenteel ongeveer 175 Euro per
maand!

10 maal per jaar dat is, reken maar uit, ongeveer 1750 Euro per jaar!

En die kosten worden elk jaar hoger, door tariefstijgingen van PostNL!

Buiten het huren van de zaalruimte zijn dat de hoogste kosten voor de club.

Hoewel onze penningmeester de hand op de knip houdt, zijn dit toch wel, zeker voor ons als
computervereniging, uitgaven waarop bezuinigd kan worden om de financiën van onze
vereniging, ook in de komende jaren positief te houden.

De leden die het clubblad op hun e-mailadres ontvangen krijgen het in kleur en kunnen het
zelf uitprinten of op de computer vergroten, wat een veel beter resultaat is dan de zwart/wit
kopie, als u die thuisgestuurd wilt krijgen of op de club dag op wilt halen.

Ik hoor daar erg positieve berichten over, maar toch willen we als bestuur niet eenzijdig
beslissen om het clubblad vanaf 1 januari 2020 uitsluitend per mail aan de leden toe te sturen.

Als bestuur stellen we daarom voor:

1. Aan te geven dat u “de Bolleboos” per mail in pdf formaat wil ontvangen en geef dan wel uw
juiste e-mailadres door.
2. Voor iedereen die een gedrukt exemplaar, in zwart/wit, wil hebben, zullen vanaf 1
januari 2020 op de clubdagen voldoende exemplaren aanwezig zijn;
3. Alle leden die, desondanks, het clubblad per PostNL, willen blijven ontvangen dienen,
indien de jaarvergadering daarmee akkoord gaat, de extra kosten zijnde 10 Euro per
jaar, bovenop hun contributie te betalen.

Wij willen als bestuur ons nog lang inzetten voor het voortbestaan van de club en indien
mogelijk zonder contributie verhoging. Wij hopen dat u zich ook daarvoor wilt inzetten.

Wij staan altijd voor u klaar, niet alleen op de clubdagen, maar ook tussendoor!

Vul onderstaande enquête of een e-mail in en lever die, voor uiterlijk 2 november 2019, in op
de clubdagen of mail jouw keuze, voor 2 november 2019, naar: secretaris@decvb.nl 

Vergeet het niet, Lever de enquête in!
__________________________________________________________________________________________

Enquête verzending Bolleboos                              (inleveren vóór 2 november 2019)

Ondergetekende: (naam) ………………………………     Geboortedatum: ……………………………………

Verklaart dat hij / zij

1. Het clubblad per e-mail wil ontvangen op ………………………………………………………..  (huidige e-mailadres)

2. Het clubblad op de clubdagen zelf op te halen.

3. Het clubblad per PostNL te willen blijven ontvangen en daartoe de extra kosten van €10, als verhoging van de
contributie vanaf 1 januari 2020 te willen betalen.

Handtekening ……………………………………………………………………..

U kunt de enquête ook downloaden en printen vanaf de website, klik op: Enpuete verzending Bolleboos