Fotowedstrijd

 

 

 

De grote CVB fotowedstrijd 2019 “De lucht in” uitslag en prijsuitreiking op 2 november

‘De Lucht In!’ U zult zich hopelijk nog herinneren dat dit het thema
was van de jaarlijkse fotowedstrijd. Het was voor mij een spannend
moment omdat ik ‘het stokje van de organisatie had overgenomen’
van Ruth Spaargaren. Je vraagt je in zo’n positie in stilte af: “Zou mijn
thema wel aanslaan, of had ik meer bij Ruths voorgaande thema’s
moeten aansluiten?” Kortom, het was stressen tot de sluitingsdatum
van 16 oktober. Gelukkig kan ik u melden dat er 11 leden besloten
hebben om hun inspiratie de ruimte te geven, en ik moet u zeggen
de resultaten waren inspirerend, divers, en soms ronduit verrassend.
Als u dit leest heeft de jury zich uitvoerig beraden over de uitslag.
Deze uitslag wordt op de komende bijeenkomst van de CVB op zaterdag
2 november omstreeks 11.30 uur feestelijk bekend gemaakt
en de prijzen uitgereikt. Het bestuur en ikzelf hopen u dan allen te
mogen begroeten.
n.b. Hebt u foto’s ingezonden en bent u niet in staat om zaterdag 2
november aanwezig te zijn, zou u mij dan i.v.m. de organisatie van
de uitreiking een mailtje van verhindering kunnen sturen? Bij voorbaat
dank.
Vriendelijke groet, Carel Wierink


VOORAANKONDIGING:  De jaarlijkse fotowedstrijd.

Beste CVB leden, mag ik me even aan u voorstellen?

Mijn naam is Carel Wierink. Ik ben tot mijn verrassing op de november bijeenkomst
van onze Vereniging vanuit het niets benoemd tot opvolger van Ruth Spaargaren,
de bezielende leiding van de jaarlijkse fotowedstrijd. Dat is nogal een opgave! Ruth heeft deze klus jaren met veel enthousiasme en inzet geklaard, en als opvolger
wacht je dan een weg met ‘torenhoge hindernissen’. Enfin, met wat leiding van
Ruth op de achtergrond, en hopelijk met uw aller hulp, zal ik mij inzetten voor een bloeiende voortzetting van de traditie van de fotowedstrijd.

Wat feitjes over mijzelf, zodat u mij beter kunt plaatsen. Ik ben 69 jaar oud, maar
ben eigenlijk nog pas een piepjong lid van de CVB, lid geworden in mei 2016. Ik heb sinds dat moment al twee
keer een prijs in deze fotowedstrijd gewonnen. Eén keer met de opdracht ‘aan de waterkant’, en een jaar later
met ‘bloemen’. Dat mag opmerkelijk genoemd worden aangezien ik slechts een eenvoudige huis-tuin-en-keuken amateur fotograaf ben.
In mijn arbeidzame leven ben ik als docent Engels 38 jaar in het voortgezet onderwijs werkzaam geweest, eerst
in Amsterdam-Noord, en vanaf 1984 op het Herbert Vissers College te Nieuw-Vennep. Ik ben sinds najaar 2012
met (vervroegd) pensioen. Mijn echtgenote heet Debora en we hebben twee prachtige dochters en vier fantastisch leuke kleinkinderen, twee jongens en twee meisjes.
Ik hoop u met een uitdagende opdracht in mei aan ’t fotograferen te zetten, en roep u nu alvast op in groten getale in te zenden. Voor vragen, opmerkingen en tips houd ik mij aanbevolen. Ik ben een trouw aanwezige van onze maandelijkse bijeenkomsten. Schroomt u alstublieft niet mij aan te spreken.
Vriendelijke groet, Carel Wierink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Voor de zesde achtereenvolgende keer organiseert de C.V.B. tijdens de zomerstop een fotowedstrijd.
Het thema wordt deze keer: “de lucht in!”
Ik zal u vertellen hoe deze, misschien wat verrassende, keuze tot stand kwam. Toen ik zo plotseling tot opvolger van Ruth Spaargaren benoemd werd, was ik juist een boek aan ‘t lezen over hoe Lt. ter Zee Jan van Speijk, bevelhebber op Kanonneerboot nr. 1 ‘der Nederlandsche marine’, op 5 februari 1831 met zijn schip op de Schelde aan de grond liep en zich geconfronteerd zag met een groep Vlaamse ‘opstandelingen’ die zijn schip al wadend door ’t ondiepe water trachtten te enteren. Liever dan de schande te moeten ondergaan van zijn schip te verliezen aan ‘den vijand’ sprak hij de historische woorden: “Dan liever de lucht in!” en hij stak zijn sigaar in het kruidvat, met het bekende vernietigende resultaat. Natuurlijk hoeft uw foto niet zo iets dramatisch te tonen!
Geheel andere mogelijkheden te over: Vogels vliegen op; rook stijgt op . . . . . etc., etc. Het zal u echter wél duidelijk zijn, dat een statische foto recht omhoog van b.v. een vliegtuig op 10 kilometer hoogte, of van de maan, niet voldoet aan de opdracht. De foto moet een beweging suggereren: de lucht in, omhoog! U kunt uw foto’s inzenden tot 15 oktober 2019 aan Carel Wierink: fotowedstrijd@decvb.nl

Regels:
• Elke deelnemer mag drie foto’s inzenden.
• Die foto’s moeten natuurlijk elk afzonderlijk te maken
hebben met het gekozen thema.
• De foto’s mogen alleen door de inzender gemaakt zijn.
• De foto’s mogen niet bewerkt zijn m.b.v. enig fotoshop programma, afgezien van een basishandeling als bijsnijden.
• Foto’s van internet zijn natuurlijk uitgesloten van deelname.
• De inzender kan de foto voorzien van enkele (drie?) regels uitleg in Word waarom hij/zij vindt dat die foto het thema bij uitstek vertolkt.

De C.V.B., de jury, en ikzelf hopen op een groot aantal boeiende inzendingen!
Vriendelijke groet, en een bijzonder prettige vakantie gewenst.
Carel Wierink

Comments are closed.