• Hulpteam
  • Voor ondersteuning bij hard– en software problemen kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club bij:
  • Louis van den Bosch (zie voor de E-mail adressen en telefoonnummer hieronder)
  • Extra hulp helpdesk: p.van.sprang@hccnet.nl  Piet van Sprang, 0252 674279 Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!

Het Bestuur van de CVB

Voorzitter:
Hans Gozeling
06 20976331
E-mail klik: hier

 

Secretaris:
Mieke Ebell
,  
06 24 94 19 56
E-mail klik  hier

VACANT

Penningmeester:
Nel van der Linden,

06 38 98 84 45
E-mail klik hier

 

Public Relations:
Louis van den Bosch,
06 10 29 16 61
E-mail klik hier

 

Cursusinfo & Coordinatie: 
Hans Gozeling
06 20 97 63 31

E-mail klik hier

 

Redactie Bolleboos:
Rob Hendriks
06 50 12 01 91
E-mail klik  hier

 

 

Internetsite:
Ruth Spaargaren,

06 23 90 58 12
E-mail klik  hier

 

terug naar:   Home Page

of naar: boven