‘Het schrijven van een boek’

Aandachtspunten voor ‘Het schijven van een boek’

In de Bolleboos van januari 2018 stond een oproep van Mieke Ebell, dit hield in dat zij vroeg wie er ervaring had met een boek schrijven, laten drukken en uitgeven.
Die had ik en die ervaring wilde ik graag delen, zodoende dit artikel.

Ik zal me even voorstellen; ik ben Dick Breedijk, ik ben in 1939 geboren, ik deed in 1968 mijn eerste computerervaring op met een cursus “Informatica”. Ik doe vanaf 1980 onderzoek naar in de oorlog neergestorte vliegtuigen.
Ik was vanaf 1984 tot 1986 lid van VCGN ‘Vereniging Commodore Gebruikers Nederland’ en ging toen over naar de, CVB ‘Commodore Vereniging Bollestreek’ later ‘Computer Vereniging Bollestreek’. Van eind 1987 tot maart 2001, was ik vóór Piet van Sprang voorzitter van de CVB.

Mijn eerste ‘boek’ ervaring was deze;
Ik was al jaren bezig om in Oegstgeest een monumentje te plaatsen in een nieuwbouwwijk, waar ik zelf 13 jaar als bouwkundig opzichter rondgelopen had.
De slachtoffers van een vliegtuigcrash waren niet allemaal geborgen en de resten van het toestel zaten erg diep in de grond.
De burgemeester hield het plaatsen van een monumentje al jaren tegen, maar in 1998 trad hij af.
In 2004 kwam er in Oegstgeest een nieuw Oorlogsgraven Comité.
Begin oktober 2004, nam de nieuwe voorzitter contact met mij op, want hij wilden een boekje uitbrengen over de militaire- burger- en verzet slachtoffers die in Oegstgeest gevallen/begraven waren.
Ik had van die omgeving veel informatie, die wilde ik graag delen en ik zag gelijk een opening om toch mijn monumentje geplaatst te krijgen. Hij had ook al iemand benaderd die onderzoek gedaan had over het lokale verzet. Op 16 april 2005, werd het boekje uitgegeven. De schrijver was Freek Lugt met medewerking van Dick Breedijk en Frits Th. M. Spiekstra (lokaal verzet).

Ik had met het samenstellen van dit boekje een behoorlijke inkijk het hoe en wat te doen rond het samenstellen van het boekje (36 pagina’s in A4 formaat).
De eerste lessen waren; zorg dat je het doel om een boekje uit te brengen goed vooruit bepaald.
Maak de foto bestanden die je gebruikt niet te groot, maak een pagina met tekst en foto’s en print ze eens uit bekijk dat kritisch. Dan kan je het formaat van je foto bestanden ongeveer bepalen en de grootte en lettertype bepalen (dit gaat niet altijd op, daar later nog eens op terug).
Bepaal ook vooruit of je in kleur of zwart/wit gaat werken. Freek (de schrijver) had al eerder een boekje geschreven en uitgebracht dus dat deed hij nu ook weer, maar hij wist ook een subsidie voor het boekje los te peuteren.
Ik werkte toen al veel met foto bewerking programma’s, en leverde de foto’s af in goed contrast en de goede formaten. Ook kreeg ik elke bladzijde die klaar was toe gezonden ter correctie, niet qua Nederlands, want daar had hij iemand anders voor, maar meer of de teksten correct waren en of de foto’s met onderschriften kloppend in het geheel waren.
Hij werkte met twee kolommen op elke pagina, ik ben daar geen liefhebber van en heb dat later ook nooit toegepast. Maar die keuze moet je wel in het begin maken.
Maar het is belangrijk als je vier of vijf pagina’s klaar heb en als je zelf de opmaak doet, om dan de volgende zaken te bepalen; wat voor lettertype en wat voor lettergrootte, hoe en waar stel je de bladnummering in, wat voor marges houd je aan de boven, onder en zijkanten.
Ook het formaat van het boek en de indeling van je pagina’s bepaald op dat moment.
Deze zaken zijn ook afhankelijk, van het onderwerp wat je behandeld.
Ik heb als tekstverwerker aldoor Word gebruikt, dit omdat ik daar het meeste ervaring me had.
Je kan ook een ander programma gebruiken, maar dan moet je eerst uitzoeken wat daar de mogelijkheden van zijn en hoe je alle instellingen moet doen.
Nog een tip; Kijk eens goed rond in alle boeken die je hebt en zoek uit wat jij voor jou onderwerp prettig leesbaar en een goede pagina-indelingen vindt.
Zorg ook dat je niet te lange zinnen maakt.
Ik heb er ook een hekel aan om zinnen aan het eind van een regel te starten.
Ik heb steeds mijn uit te werken deel van mijn boek op het bureaublad gezet, en regelmatig weg geschreven. Na een paar uur werken maakte ik een kopie van mijn bestand op een andere schijf.
Dan sloot ik het origineel af, die startte ik dan even later weer, om eerst te kijken of alles wel goed loopt, en goed ingedeeld is. Dan las ik het laatste gedeelte van mijn origineel na, je haalt daar altijd foutjes uit, dan je bestand updaten, en je kopie aan passen. Ik maakte op dat moment ook een extra kopie op een andere schijf. Dit lijkt wel omslachtig, maar de derde is dan altijd de oude (vorige update) waar je ingeval van nood op terug kan vallen, niets erger als dat je al je werk voor niets gedaan hebt.

Mijn echte eerste boek ben ik aan begonnen omdat ik op een artikel reageerde dat in een blad van luchtvaart onderzoekers stond. Hierin werd er een foto van een gecrasht vliegtuig (waar ik zelf veel gegevens van had en een aantal bemanningsleden persoonlijk goed kende) verkeerdom afgedrukt.
Ik had daar nogal wat commentaar op vond dat geschiedenis vervalsing, omdat ik wist dat de verspreider van de foto dit bewust deed. Men wilde het artikel niet plaatsen. Dus een boek schijven!

Ik heb eerst een aantal directories gemaakt 2 hoofd directories, een foto’s de ander tekst, ik ben alle gegevens die had in bestandjes uit gaan sorteren, toen het formaat vastgesteld. Omdat een aantal foto’s die ik wilde gebruiken alleen goed leesbaar waren als ik ze op A4 afdrukte, werd mijn boek A4 formaat, en geen kolom indeling.
Ik koos als lettertype Times New Roman in een grootte van 10, teksten onder of bij de foto’s grootte 8. Ik maakte toen ook de keuze om het geheel in zwart/wit uit te brengen, dit was qua drukkosten goedkoper. Maar wel bewerkelijker! Ik had ook besloten mijn eigen opmaak te doen en mijn foto’s te bewerken in PhotoShop.

Ik maakte gelijk een bestandje ‘Index’, dan kan je daarin de paginanummers en artikel namen bijhouden. Wat ik toen vergat om ook een bestand ‘gebruikte bronnen’ die ik bij mijn volgende boek wel ging gebruiken, ik verdeelde die onder als ‘personen’, ‘websites’, ‘instanties’ en ‘boeken’. Dat kan je simpel gelijk doen, dat scheelt later veel werk achteraf.
Ik had een goede kennis die ook onderzoek naar gecrashte vliegtuigen deed, gevraagd of die de correcties wilde doe. Ik begin was het even niet simpel, want het gecorrigeerde kwam terug en ik moest zoeken wat er gecorrigeerd was. Toen hebben we afgesproken dat hij de te corrigeren zaken rood markeerde en dan in het blauw de correcties aangaf. Zodoende kon ik zelf beslissen of ik met de correcties akkoord ging.

Het werd uiteindelijk een boek 145 bladzijden, de omslag, die ik zelf samengesteld had, in kleur.
Het bevat ruim 600 foto’s en rapporten. En paar kennissen van mij handelde in tweedehands boeken over de oorlog en zij hadden wel eens een boek uitgegeven, ook voor anderen, dus ben ik daarmee gaan praten. Ik had besloten dat het boek hoofdzakelijk verkocht zou worden in de omgeving van het gecrashte toestel. Ik heb geprobeerd om scholen in die omgeving te benaderen of zij interesse in het boek hadden, dan kon ik lokaal een subsidie aanvragen.
Dit lukte niet. Daarop maakte ik de schatting dat ik 150 boeken zou laten drukken. In het gesprek met mijn uitgevers bleek dat zij wel interesse hadden maar dat zij een aantal van 500 in gedachten hadden.
Ik moeste dan de drukkosten vooruitbetalen, en zou tijdens de verkoop een vast bedrag per boek ontvangen. Dus denk maar niet aan verdienen als je een boek uitgeeft! Het ging om een bedrag van 5500.- Euro!
Ik wilde weer terug naar 150 boeken, maar we vonden een compromis, dat was samen de startkosten betalen, en samen de winst delen.
Hier zit een nadeel aan je trekt direct 2750.- Euro uit je portemonnee en het komt (hoop je) met tientjes weer terug!
Het is een boek geworden dat 21.90 Euro kostte en ik heb er uiteindelijk (ze zijn nog steeds niet allemaal verkocht) 2800.- terug ontvangen. Het boek werd uitgegeven op 13 november 2010.

Ik heb ook een Flyer voor het boek gemaakt, hier staan de belangrijkste gegevens in ook de prijs enzovoort. Diegene die geïnteresseerd zijn E-mailen mij maar even, dan stuur ik er wel 2 flyers als voorbeeld toe.

Dan mijn volgende boek; ik was zeker niet van plan nog een boek te schrijven, maar je rolt er op een of andere manier in.
Ik ben ook zeker geen schrijver, maar een onderzoeker die zijn gegevens vast wil leggen. 
Goed, in 2007 werd ik benaderd door de terreinbeheerder (hoofd veiligheid) van het Artillerie Schiet Kamp Oldebroek, kortweg het ASK. Het terrein is ruim 12 Km lang en 4 Km breedte, grofweg tussen Nunspeet en Wezep. De vraag was of ik kon uitzoek wat er in de oorlog voor vliegtuigen waren neergestort en wat men daar nog van kon verwachten. (Bommen of zoiets!)
Ik had jaren samen gewerkt met de Bergingsdienst van de Luchtmacht en zodoende hadden ze mij daarvoor benaderd.
Ik woonde op dat moment al in Balkbrug, ongeveer een uur rijden van dit terrein. Om dit uit te zoeken heb ik alle gemeentearchieven en alle begraafplaatsen waar geallieerden waren begraven, rond dit gebied bezocht. Dit leverde zeer veel gegevens op.
Om een aantal zaken, die ik niet geheel rond kon krijgen, had ik een aantal oproepen in de lokale kranten gedaan, ook dit leverde veel gegevens op, per geval of gebeurtenis sloeg ik ook weer tekst en foto’s onder dezelfde naam maar in aparte bestanden op.
De lokaal geschreven boeken over de oorlog waren lang niet compleet en waren op sommige punten niet correct. Ik had ook erg veel interessante informatie gekregen o.a. een dagboek van iemand uit het verzet. Hierdoor besloot ik een goed naslagwerk te maken van Oldebroek omgeving. Het werd een dikke pil. Het boek was weer in A4 formaat, nu in kleur, vele oude rapporten waren in zwart/wit niet te lezen, de tekst was ook weer Times New Roman in een grootte van 10, het had een totaal van 524 pagina’s.

Ik had ook weer een Flyer gemaakt, maar tevens een lossen omslag voor het boek, die ik om eenzelfde formaat boek had gedaan, daarmee ging ik ‘de Boer op’ via vele contacten prees ik mijn boek aan en het ene nep exemplaar nam ik overal mee naar toe.

Hierboven het plaatje die ik samengesteld had d.m.v. mijn dummy boek!

Ik had een gesprek gehad met een drukker en ik had ook het internet afgezocht hoe ik dit boek kon laten drukken.
Ik kwam in kleine aantallen op een prijs van 75 Euro en met vóór-intekenen prijs 67.50 Euro. Met de aantekening erbij dat er niet vooruitbetaald hoefde te worden, dus betalen bij aflevering!
Ik had met de drukker prijsafspraken met aantallen van 10, 20 stuks, oplopend met 10 tot 120 stuks en met een betaling ’s afspraak van 30 dagen ná levering.

De eerste berichten inclusief de flyer, zond ik rond in mei 2015, ik kreeg via, via contact met de Oudheidkundige vereniging in Oldebroek deze had ik ook van de informatie over mijn boek gestuurd. Zij hadden wel meer boeken uitgegeven en wilde ook dit boek uitgeven.
Zij besloten om samen met de lokale Oranjevereniging te zoeken naar financiële steun voor dit boek, er werd een flink bedrag losgepeuterd en ik kon naar de belangstellende melden in juli 2015 dat het boek bij voor intekenen 29 Euro zou kosten en de normale prijs van 36 Euro!
Ik had inmiddels 40 gegadigden voor het boek.

Tijdens het schrijven van het boek had ik de Word bestanden in vieren gedeeld, want het bestand was zo groot dat de zaak ging vertragen. Ik had inmiddels 4 pdf-bestanden gemaakt waar we dus mee onderhandelden, ik wilde voorlopig het origineel in bezit houden.
Op dat moment dat we aardig rond waren werd bij de drukker het hele bestand omgezet met een speciale ‘drukkers PDF’, wat een ramp was, alle tekst ging verlopen!
Wij aan het zoeken naar een lettertype dat niet ging verlopen, dat was Calibri, nu kon ik het hele boek omzetten in Calibri, een hele klus, omkaderde delen in Word moest ik apart om zetten.
Maar dat werkte, nu gingen een paar personen door de teksten heen, en ik kreeg de gecorrigeerde pagina’s weer retour, dan de zaak weer verwerken en kijken of alles netje op de bladzijde bleef. Want ik had veel met verwijzingen naar andere bladzijde nummers gewerkt en dat moeste blijven kloppen, al met al een hele klus, toen is er een proefdruk gemaakt en ik kon elke bladzijde weer nakijken, daar waren nog een aantal correcties voor nodig, maar het lukte.
Inmiddels was er nog meer geld los en de boekenprijs werd gesteld op 29.50 Euro per boek, er werden 150 boeken gedrukt.
De oudheidkundige vereniging bracht een flyer uit met de definitieve prijs, de uitgave datum stond toen op eind november 2015.
Maar door alle correctie en aanpassing ’s tijd werd het uiteindelijk 30 januari 2016.
Het eerste boek mocht ik uitreiken aan de burgemeester van Oldebroek, die gemeente had diep in de subsidiepot gegrabbeld! De boeken waren binnen 14 dagen uitverkocht!
Voor dit boek heb ik dus geen kosten voor het uitgeven gemaakt, ik kon zelfs mijn aantoonbare onkosten, zoals lucht foto’s en boeken die ik had gekocht om dit boek compleet te maken declareren!
Dat was het dan voor dit moment, ik denk niet dat alle vragen rond het schrijven en uitgeven hiermee opgelost zijn, maar vragen kunnen altijd gesteld worden, die zal ik dan (net als Andries doet) in de bolleboos beantwoorden. Vragen zenden naar: dick.breedijk@ziggo.nl
Hier heb ik nog e.e.a. over de inhoud van het laatste boek staan: https://goo.gl/photos/8qSsBydtexBD3eRM8
Hier staat heel veel over de dag van de uitgave van mijn laatste boek:
https://goo.gl/photos/SN4cwuoVkP7qguMr6
Hier staat veel over een onderdeel in mijn boek: https://goo.gl/photos/gP6piFCXc6KS5XG89
Hier een ander onderdeel: https://goo.gl/photos/YLskatwESfDmgwZCA
Aan geïnteresseerden kan ik nog wel wat links sturen!
Even over het monument rond mijn eerste boek; het monumentje is er gekomen en wel op
4 mei 2009! Zie: https://photos.app.goo.gl/Uqx6DykkHB6Sfmlo
Dick Breedijk

Terug naar: Home
Pagina: Begin