• Inloop – en extra computermiddag 2023
  • INLOOP MIDDAG Donderdag 13 april
    Van 13.30—15.30 uur
    Gaat door er zijn genoeg aanmeldingen. 
    Informatie:  secretaris@decvb.nl met vermelding inloopmiddag 13 april.
    LOCATIE: Ontmoetingscentrum te Nieuw-Vennep.


Adres: Locatie Clubbijeenkomst:

Ontmoetingscentrum van Maatvast,
Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw Vennep,
Telefoon: 0252-686138.
U kunt wel voor de deur in- en uitstappen,
maar voor het

parkeren zult u zelf een plekje moeten zoeken.
Parkeren kan bij ‘de Doorbraak’,
naast het Gezondheidscentrum / Apotheek of elders in de omgeving.


Terugblik Inloopmiddagen


Inloop op donderdag 21 april
Vaak werd gevraagd, wanneer is er weer een inloop? Nu we op onze nieuwe locatie zitten hebben we natuurlijk naar de mogelijkheden moeten kijken. Gelukkig was het in het Ontmoetingscentrum mogelijk in een bovenzaal op donderdag middag, welke met de trap, maar ook met een lift is te bereiken. Het is een redelijk grote zaal en zeer geschikt voor de inloop. De datum afgesproken, dat werd donderdag 21 april jl.
Er was nog even paniek, omdat door omstandigheden 2 bestuursleden op het laatste ogenblik verhinderd waren.
Maar . . .. wat een afgang! Er kwamen slechts 2 leden.
Zij werden prima geholpen, het leek wel privé les.

Om opnieuw inloop middagen in oktober en/of november te organiseren . . . daar moeten we ons nog over beraden. Misschien heeft u suggesties.

terug naar:  Home Page