Algemene-Leden-Vergadering 2018

Jaaroverzicht – 2017  van de Computer Vereniging Bollenstreek Haarlemmermeer

Secretaris Mieke Ebell-Roos

 

 

 

Dames en Heren,

In 2017 was het Bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter                             Piet van Sprang
vicevoorzitter                       Andries Vermeulen
secretaris                            Mieke Ebell
penningmeester                  Nel van der Linden
bestuurslid inz. cursussen  Huub Vlaming
bestuurslid inz. PR              Louis van den Bosch

In 2017 heeft het bestuur 9x vergaderd,
en wel op 19-1 / 7-2 / 9-3 / 11-4 / 9-5 / 21-8 / 10-10 / 7-11 en 7-12.
Het ledenaantal is iets verminderd. In januari 2017 was het ledenaantal 236.
Eind december 2017 bedroeg dat 231.
De contributie bedraagt al jaren € 24,00 (of met machtiging € 22,50) per jaar.

In 2017 is ons clubblad De Bolleboos 10x verschenen. Alle nummers kwamen van de hand van redacteur
Rob Hendriks, die kopij ontving van het bestuur. Indien nodig vulde Rob de kopij aan met een artikel en
een paar mooie foto’s.
De rubriek Vraag & Antwoord van Andries en Tips & Trucs worden nog altijd hoog gewaardeerd.Wilt u iets delen met de leden, schroom niet en stuur uw kopij naar bestuur of de redactie.
De Bolleboos  wordt naar keuze verzonden  per post of digitaal en staat ook elke maand op de website en kan
daar worden gedownload.
Er waren 10 meetings in het Trefpunt, waarvan 4x met presentatie c.q. workshop.
Er waren 4 inloopmiddagen. Tijdens alle meetings en inloopmiddagen was de helpdesk aanwezig voor ondersteuning. Ook leden onderling hielpen elkaar en deelden kennis.
Dank aan alle ondersteuners.

2017 Meeting op zaterdag Activiteit
7 januari Clubdag    Nieuwjaarsbijeenkomst
4 februari Clubdag
dinsdag 14 febr Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
4 maart Clubdag    Presentatie over beveiliging en ransomware.
dinsdag 14 mrt Algemene Leden vergadering
1 april Clubdag
dinsdag 11 april Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
 6 mei Clubdag    Presentatie over back-up programma Syncback free
 3 juni Clubdag
 2 september Clubdag en Open Dag
 7 oktober Viering 35 jarig bestaan.
Presentatie Cyber Crime aanboden door de RABO bank
 dinsdag  17 okt Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
 4 november Clubdag    Presentatie fotowedstrijd + uitslag
 dinsdag  14 nov Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
 2 december Clubdag en pepernoten

Ook is er het afgelopen jaar veel tijd gaan zitten in de ondersteuning en installatie van Windows 10 en de grote updates hiervan. Vooral Piet, Andries en Louis hebben zich hiermee bezig gehouden.

Andries Vermeulen heeft het afgelopen jaar 2x de cursus W10 gegeven. Elke cursus duurde  6 middagen. Er was extra ondersteuning nodig van Louis van den Bosch omdat er gemiddeld 10 tot 11 cursisten waren. Huub Vlaming, deed alle planning en nam contact op met alle aangemelde cursisten.

Door Louis van den Bosch, onze PR man, worden de activiteiten van de CVB wijd en zijd bekend gemaakt. De meldingen stonden zowel in de papieren edities als digitaal in Het Witte Weekblad en HC nieuws. Louis heeft het nieuwe weekblad “Nieuwsblad van de Haarlemmermeer”, dat in september 2017 van start is gegaan, direct benaderd en met succes, want de CVB wordt hierin vaak vermeld.

Ruth Spaargaren, onze webbeheerder onderhoudt de CVB-website op een voortreffelijke manier. Op professionele wijze vernieuwt zij regelmatig de site. Ook de fotowedstrijd werd door haar georganiseerd. Op de website www.decvb.nl  kan iedereen informatie, activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging terugvinden. Na haar oproep om assistentie heeft Ton van Hulzen zich aangemeld en samen geven zij de website vorm. Voor de continuïteit van de website is het goed dat twee leden toegang hebben en vakkundig zijn.

Afgelopen jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Ferdinand de Grijs voor ondersteuning van iPad en iPhone. De groep leden, die hiervoor hulp zoekt is groeiende. Door gezondheidsproblemen van Ferdinand hebben we helaas de geplande cursus moeten uitstellen. Echter, leden met vragen over iPad en/of iPhone worden op de clubdag ook geholpen.
We hopen dat in 2018 de geplande cursus doorgang kan vinden.
Tot slot willen we iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft ingezet, in welke vorm dan ook.
Het bestuur wenst u allen een goed, gezellig en leerzaam computerjaar toe.
De secretaris,
Mieke Ebell-Roos
maart 2018

 

Comments are closed.