Wij moeten voldoen aan de in deze verordening gestelde vereisten. Verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten en handelingen die gelet op de doelstelling van onze club noodzakelijk zijn. Het beheer hiervan is in handen van de Ledenadministrateur/Penningmeester.
Voor het digitaal verspreiden van de Bolleboos wordt maandelijks een actuele lijst met e-mail adressen gestuurd aan de redacteur.
Na beëindiging van een lidmaatschap worden de gegevens uiterlijk na 2 jaar verwijderd uit het ledenbestand. Ieder lid dat nadere informatie wil over hoe de vereniging met de bepalingen uit het AVG omgaat, kan zich daartoe wenden tot de Secretaris.
De doelstellingen van de vereniging zijn neergelegd in het statuut gedateerd 8 oktober 1986.

Hoewel geen dagelijkse kost is hier voor belangstellenden de link naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Interessant is misschien nog de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Terug naar: Home
Pagina: Begin