Hulpteam

 • Extra hulp helpdesk: Piet van Sprang, 0252 674279 E-mail: klik:  hier

De CVB 4.04.2021
Het bieden van “Computerhulp op afstand” in Coronatijd.
Uitleg en beschrijving: Louis van den Bosch

Het zal niemand zijn ontgaan dat Computer Vereniging DeCVB op dit moment geen bijeenkomsten kan
en mag organiseren vanwege de bijzondere situatie waarmee wij op dit moment in de wereld mee te
maken hebben.
Nadat we met ingang van februari 2021 zijn verhuisd van Het Trefpunt naar Het ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep, is het ook niet mogelijk om daar bij elkaar te komen vanwege de opgelegde richtlijnen en protocollen van de overheid en het RIVM. Nu veel mensen thuis zitten en de deur bijna niet meer uitkomen, kunnen wij ons voorstellen dat er leden maar óók niet-leden zijn, die te kampen hebben met problemen
op hun computer, smartphone, tablet of andere apparaten. Uiteraard wilt u dat deze problemen snel weer worden opgelost.
Het is al in de Bolleboos gemeld maar wil nog even benadrukken dat we problemen op kunnen lossen en ook vragen kunnen beantwoorden via onze speciale service “Hulp op Afstand”.
Alleen waarbij het niet mogelijk is, kunnen we dat onder strenge voorwaarden ook thuis doen.
Om u op afstand te kunnen helpen is het eigenlijk alleen noodzakelijk dat er een werkende internetverbinding is en een telefoonverbinding. Andries of ondergetekende bellen u bij aanvang van de gemaakte afspraak en zet samen met u de verbinding met je computer op. Dit is zeer simpel en voor iedereen te doen. Telefonisch nemen wij de stap-voor-stap de aanwijzingen met u door. Zodra de verbinding gelegd is, kan op afstand nagenoeg hetzelfde worden gedaan net als u op de meetings of thuis wordt geholpen. Tijdens het telefoongesprek kan u natuurlijk alle vragen stellen die u heeft. Nadat het probleem is opgelost wordt de verbinding afgesloten en hebben we geen toegang meer tot uw computer. Alles gebeurt uiteraard zeer discreet en alleen met uw goedkeuring. Zoals gesteld is het in bepaalde gevallen niet mogelijk om de support te bieden via Hulp op Afstand. In dit soort situaties kunnen wij mogelijk het probleem ook bij u thuis oplossen. Echter proberen we dat te doen volgens de volgende strikte voorwaarden:

* We gaan allereerst na of het probleem via Hulp op Afstand opgelost kan worden. Alleen in het geval dat dit niet mogelijk is en het noodzakelijk is, dat het probleem ook op kort termijn wordt opgelost, plannen we een afspraak voor Hulp aan Huis in;

* zowel u als een van ons die langkomt heeft geen symptomen van het coronavirus en ook geen verkoudheids- of griepverschijnselen;

* We voeren alleen aan huis support uit in een veilige omgeving. Dit houdt in dat zowel u als een van ons er zeker van is, dat zij niet in direct contact hebben gestaan met iemand die besmet is met het coronavirus of een huisgenoot hebben die verkoudheids-of griepverschijnselen heeft;

* Tijdens het huisbezoek zijn er niet meer maximaal 3 personen in het vertrek waar we onze werkzaamheden verrichten;

* Wij bieden helaas geen Hulp aan Huis aan leden die vallen onder de risicogroep, zoals vastgesteld door het RIVM;

* U zorgt er voor dat het apparaat waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht in het bijzijn van ons voorafgaande aan de hulp wordt gereinigd met een gedesinfecteerd middel.

Vooralsnog bieden we deze hulp gratis aan onze leden maar wellicht heeft u familie, vrienden of kennissen die (nog) geen lid zijn en eveneens graag deze hulp zou willen. Ook al wonen zij verder weg dan kan ook voor hen hulp op afstand worden geboden! Afstand maakt niets meer uit. Vooralsnog bellen we naar iedereen die in Nederland woonachtig is en alleen in uitzonderlijke gevallen ook naar het buitenland. Het enige wat we dan wel vragen is om voor € 24 lid per jaar te worden van onze vereniging. Ze krijgen dan ook ons maandelijkse blad De Bolleboos. Dat is nog altijd een stuk voordeliger als de (studenten) hulp die winkels of andere commerciële bedrijven aanbieden en er soms een potje van maken.
Juist in deze tijd zijn we ons er van bewust, dat het digitaal verbonden zijn een must is voor veel mensen. Dus schroom niet om met een van ons hierover contact te zoeken. Onze emailadressen en/of telefoonnummers staan op www.decvb.nl

Louis van den Bosch Computer Vereniging DeCVB


Het CVB Hulpteam! 

 • Extra hulp helpdesk: 
  Piet van Sprang, 0252 674279
  E-mail: klik:  hier

Hulp op afstand of aan huis ?

 • Bericht van Louis van den Bosch wegens het Corona-Virus
 • Op de website van DeCVB stond sinds 20 maart aangekondigd, dat we in het komende clubblad
  een artikel over hulp af afstand zouden opnemen. We maken momenteel een tijd mee die heel
  onwerkelijk is.
  Wie had nou een paar weken geleden gedacht dat we amper nog de straat op mochten komen.
  Niemand kan in de (nabije) toekomst kijken maar op het moment dat ik dit schrijf wordt er zelfs
  over gesproken dat Nederland op slot kan gaan en je alleen nog met een goede reden je woning
  mag verlaten!
  Dit betekent dat er nog weinig bewegingsvrijheid is en je gevangen bent in je eigen huis.
  Je realiseert het je niet maar je TV, telefoon, smartphone en computer thuis worden dan ineens
  heel belangrijk.
  Gedurende die periode dan ook maar hopen en bidden, dat deze apparaten geen kuren gaan
  vertonen! Normaliter wordt hulp geboden op de clubdagen maar vanwege het vervallen van alle clubactiviteiten,
  kunnen we die nu niet bieden. Zolang de overheid het toelaat nog de straat op te mogen, kan hulp aan
  huis worden geboden maar…dat kan dat mogelijk ook op afstand met een hulpprogramma van
  Windows 10 genaamd Quick Assist.
  Voor onze leden hebben Andries en ik gemeend deze extra service aan te bieden. Andries en
  ikzelf hebben al wat ervaring hiermee opgedaan en kunnen -als u het toelaat- in bepaalde gevallen
  uw computer (tijdelijk) overnemen om te kijken wat er aan de hand is en/of het probleem op afstand verhelpen. Dat betekent echter wel dat je over een werkende internet verbinding moet beschikken en de computer
  eveneens nog goed benaderbaar is. Denk daarbij aan het opschonen van je systeem, e-mail nalopen, (her)activatieproblemen, virussen verwijderen, upgrade/installatie/problemen, netwerk-problemen,
  back-up of andere zaken. Zelf doe ik dat al een tijdje bij kennissen die naar het buitenland zijn
  verhuist en nu in Spanje wonen. Telefonisch neem je eerst contact met ons op of wij met jou, waarbij aan jou wordt gevraagd om wat simpele handelingen op je computer te verrichten. Zodra dit gerealiseerd is, zie je ook dat ik aan de andere kant met de muis over jouw scherm beweeg. Let wel, niet alle zaken kunnen hiermee worden verholpen maar in de regel kunnen toch vaak kleinere problemen worden verholpen, wat in deze
  onzekere tijd handig kan zijn.
  Natuurlijk kan ook in alle andere gevallen (telefonisch of via email) desgewenst een afspraak worden gemaakt om langs te komen. Onze e-mailadressen staan op de website. Ik wens je de komende
  periode in ieder geval een probleemloze en onbezorgde (computer)tijd toe. Hieronder een overzicht
  wat je kan verwachten en welke handelingen (in Windows 10) worden verricht:1. Selecteer Start > Accessoires > Quick Assist (of selecteer de Startknop , typ Quick
  Assist in het zoekvak en selecteer de app in de resultaten).

  2. Voer in het vak Code van de assistent de zescijferige code in die je hebt gekregen
  en Scherm delen.

  3. Wacht op je helper en selecteer Toestaan in het venster dat wordt weergegeven.

Terug naar pagina: over-de-cvb  of terug naar:  Home Page

Comments are closed.