Rabo Clubsupport 2023

Op 7 oktober 2023 werd onze clubdag in Het Ontmoetingscentrum bezocht door mevrouw Diana van der Wal. Ze kwam als vertegenwoordigster van de Rabo Clubsupport en mocht een mooie cheque van € 100,00 uitreiken. Deze fijne verrassing werd overhandigd aan voorzitter Hans Gozeling. Een prachtige bijdrage voor de club en zoiets komt altijd van pas.

 

 


Rabo Clubsupport 2018

Op 3 oktober 2018 ontvingen Andries Vermeulen en Mieke Ebell bij de uitreiking van de Rabo Clubsupport Stemcampagne een cheque van € 543,00 voor de Computer Vereniging Bollenstreek. Als club waren we uiteraard heel blij met deze bijdrage. In de regionale pers is hiervan ook melding gemaakt.

In de bestuursvergadering is toen gediscussieerd over hoe dit bedrag voor de club besteed kon worden. Gegeven de destijds toenemende vraag naar Androidproducten werd besloten een Samsung Galaxy Tab S3 met hoes aan te schaffen. De bedoeling ervan was om clubleden in de gelegenheid te stellen kennis en ervaring op te doen door met deze Tab te oefenen. Clubleden die al ervaring hadden met het Android besturingssysteem, dat ook op veel smartphones staat, werden gevraagd hierbij te assisteren.

Door het succes van de eerste iPadcursus was het gewenst om ook een iPad aan te schaffen. Het bestuur heeft zich in november daarvoor aangemeld bij het Meerlandenfonds met het verzoek om een bijdrage voor een iPad ten behoeve van de Computer Vereniging Bollenstreek.


Rabo Clubsupport 2017

Op 28 maart 2017 kreeg Piet van Sprang een uitnodiging voor de ledenavond van de Rabobank. De Computer Vereniging Bollenstreek kreeg daar, als één van de deelnemende verenigingen, een cheque uitgereikt ter waarde van € 502,85. Het idee werd geopperd om dit bedrag te gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe laptop.


Informatie over de stemcampagne 2024 volgt nog.

U kunt mede bepalen hoe hoog de donatie zal zijn. Door online één van uw drie stemmen uit te brengen, doneert Rabobank Regio Schiphol voor elke stem maximaal € 5,- aan de betreffende vereniging of stichting. De hoogte van de donatie is afhankelijk van het aantal stemmen per vereniging of stichting. Voor de actie is een bedrag van € 60.000,00 beschikbaar. Ieder lid van Rabobank Regio Schiphol kan maximaal 3 stemmen uitbrengen.

 

 


Met dank aan Rabobank Regio Schiphol:

https://www.regioschiphol.rabobank.nl/

Terug naar: Home
Pagina: Begin