Uitreiking Rabobank clubkas campagne
Andries Vermeulen en Mieke Ebell hebben op 3 oktober bij de uitreiking van de RABO clubkas Campagne € 543,00 voor DeCVB in ontvangst mogen nemen. Als club waren we blij met deze bijdrage. De oplettende lezer heeft het
de afgelopen maand ook in de regiobladen kunnen lezen.
Bij de laatste Bestuursvergadering hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gediscussieerd wat we voor de club met dit bedrag gaan doen. Geconstateerd is dat er een toenemende vraag is naar Android producten.
We hebben daarom als bestuur besloten om een Samsung Galaxy Tab S3 met hoesje aan te schaffen. De bedoeling is dat alle leden op verzoek daarmee mogen gaan oefenen. Leden die meer kennis hebben van het
Android besturingssysteem, wat overigens ook op veel smartphones staat, roep ik hierbij op om te willen assisteren als daar vraag naar is. Mocht je daartoe bereid zijn dan graag even melden bij een van de aanwezige besturingsleden.
Door het succes van de eerste iPad cursus is het eveneens dringend gewenst om een iPad aan te schaffen. In november hebben wij als bestuur ons aangemeld bij het Meerlanden fonds met het verzoek om een bijdrage voor een iPad die DeCVB nog niet heeft. Dit fonds is speciaal bedoeld voor verenigingen en goede doelen uit de Haarlemmermeer. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeelt waarna verenigingen en goede doelen worden geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage. We houden u van op de hoogte.
Louis van den Bosch


Andries Vermeulen, Voorzitter Ad Interim en Secretaris, Mieke Ebell  mochten de uitreiking RABO clubkas.
€ 543,00 in ontvangst nemen.

Er was een uitdeling aan 110 clubs. Uit regio Uithoorn, Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Er komen zeker foto’s in de plaatselijke bladen.
Met vriendelijke
Groetjes Mieke Ebell


Verheugend bericht van Voorzitter Piet van Sprang

Op 28 maart 2017 werd ik uitgenodigd op de
ledenavond van RABO-bank. Daar kregen
we, als een van de deelnemende verenigingen, een cheque
uitgereikt ter waarde van € 502,85
Wij zullen dit bedrag waarschijnlijk gebruiken
voor de aanschaf van een nieuwe laptop.
Met grote dank aan de RABO bank en daarnaast
u die de stemmen op ons heeft uitgebracht.

 


Bloeiende Ledenbank Actie 2017   Bent u lid van de RABO bank Regio Schiphol ?

 

Dan heeft u waarschijnlijk ook op 19 januari 2017 een mailbericht ontvangen , met een verzoek te stemmen op een van de goede doelen.

Stem op DECVB
Dan is uw stem is geld waard voor DE CVB
U kunt mede bepalen hoe hoog de donatie zal zijn. Door online één van uw drie stemmen uit te brengen, doneert Rabobank Regio Schiphol voor elke stem maximaal € 5,- aan de betreffende vereniging of stichting. De hoogte van de donatie is afhankelijk van het aantal stemmen per vereniging of stichting. Voor de actie is een bedrag van € 60.000,00 beschikbaar. Ieder lid van Rabobank Regio Schiphol kan maximaal
3 stemmen uitbrengen. Laat uw stem gelden in de Bloeiende Ledenbank Actie!
U kunt 3 maal op dezelfde stemmen
U kunt via de oranje stemknop (in uw mail)  tot en met 12 maart uw stem uitbrengen.


Met dank aan onze sponsor.

Bezoek ook eens de website

maak gebruik van hun diensten.

 

Rabobank Regio Schiphol:

https://www.regioschiphol.rabobank.nl/

terug naar Home Page:  Home Page