Het ontstaan van de Computer Vereniging Bollenstreek.
(Op basis van bijdrage door Hans de Wijn (De Bolleboos september 1994) over van 10 jaar CVB.)

Eigenlijk is onze CVB ontstaan uit een clubje van zendamateurs met de toen opkomende 27 MC apparatuur, de zgn. bakkies. Wij, Hans de Wijn en Han Dekker, noemden de vereniging met een mooi, interessant woord Communicatievereniging Voor de Bollenstreek (CVB). De communicatie hield oeverloos gezwam in zowel op de bakkies als op de vergaderingen. De wekelijkse, illegale vossenjacht op zondagmiddag was wel gezellig. Maar uiteindelijk is deze vereniging al snel opgeheven wegens gebrek aan leden.

In 1979 werd CB – Citizens’ Band ofwel 27 MC (megacycles, oude Engelse benaming voor megahertz MHz) – ook in ons land in korte tijd razend populair. Eerst tienduizenden, maar al snel honderdduizenden landgenoten waren illegaal bezig met een ‘bakkie’ thuis of in hun auto. De politiek en de PTT, de toenmalig bevoegde Nederlandse overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op ‘de ether’, konden onmogelijk tegen de stroom inroeien en eind 1979 werd de CB uiteindelijk gelegaliseerd, al moest je wel een licentie aanschaffen. Ook radioamateurs kenden in die tijd hun gloriedagen. De tijd van de jaren 80 komt nooit meer terug en dat is misschien maar beter ook. Want 15 stations in 1 straat gaf wel eens wat wrijving. Bijna iedereen was aan het ‘tokkelen’ op hun toestel met andere mensen uit hun buurt. Internet bestond uiteraard nog niet en de CB werd de voorloper van de sociale media zoals we die vandaag kennen.

Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, microblogs (bijvoorbeeld 𝕏, voor juli 2023 bekend als Twitter), social-boomarking, videosites (bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en TikTok), fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociaalnetwerksites als Facebook, LinkedIn en Google+ geschaard.

Han Dekker en Hans de Wijn, die een VIC20 bezat, kwamen vervolgens op het idee om een Commodore Vereniging voor de Bollenstreek op te zetten. De CVB groeide en genoot belangstelling. Er waren ook van die onverlaten, die kwamen met een ander merk computer aan, maar die werden natuurlijk niet toegelaten. Stel je voor, een Commodore club met een vreemd inferieur toestel. De CVB bleef groeien en zelfs handelaren in computersupplies waren geïnteresseerd om op meetings aanwezig te zijn. We kregen bekendheid bij de V.C.G.N., de landelijke commodore vereniging. Na veel onderhandelingen konden we een onderafdeling worden van de V.C.G.N. Een hele eer, we begonnen wat te betekenen. We hadden toen een krant met de toepasselijke naam ‘De Monitor’. Dat vonden ze bij V.C.G.N. zo mooi dat ze hun krant direct zo noemden.

Al spoedig kwamen we tot de ontdekking dat zij ons meer nodig hadden dan wij hun. Het kostte ons meer geld dan het opbracht en zagen al gauw dat we hier zo snel mogelijk mee moesten stoppen. We zijn toen weer zelfstandig gestart (de Monitor werd de Bolleboos) en we veranderden de naam in Computer Vereniging Bollenstreek, toegankelijk voor alle merken computers. Daar konden we als gerenommeerde computerclub natuurlijk niet meer onderuit.

De Bolleboos.
(Op basis van bijdrage van Andries Vermeulen (De Bolleboos oktober 2014) over de naamgeving Bolleboos.)

Het woord Bolleboos is door de Dikke van Dale gekozen tot het mooiste woord van de laatste anderhalve eeuw. Mensen konden de afgelopen maand hun stem uitbrengen op de honderdvijftig Van Dale Jubileumwoorden. Dat zijn Nederlandse woorden die voor het eerst werden aangetroffen of courant (gangbaar of gebruikelijk) werden in een van de jaren tussen 1864 en 2014. Het woord dat de geschiedenis ingaat als hét Van Dale Jubileumwoord is de kandidaat uit het jaar 1866: bolleboos.

De Vlaamse hoofdredacteur van Van Dale, Ruud Hendrickx, vindt bolleboos een opmerkelijke keuze omdat het ‘een van de oudste woorden is uit de selectie’.

Het woord is volgens Van Dale ontstaan in 1866 en geleend uit het Hebreeuws (een Jiddisch woord). In die taal betekende het oorspronkelijk ‘Heer des huizes’. Tegenwoordig kennen we bolleboos vooral in de betekenis van uitblinker”, vult de Nederlandse hoofdredacteur Ton den Boon aan

Definitie van bolleboos zoals in Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 3e editie, 1884: BOLLEBOOS, m. (…bozen), (fig.) een bijzonder knap mensch; iemand die in iets uitmunt: ’t is een –.

 

Hieronder volgt een nog een samenvatting van de opgang, overgang naar VCGN en weer zelfstandig verder als CVB gerekend vanaf 1985.

De CVB in vogelvlucht en geparafraseerd op basis van dossieronderzoek. (Februari 2024).

Terug naar: Home
Pagina: Begin